ROT står för renovering, om- och tillbyggnad

Renoveringsarbeten som är avdragsgilla omfattas av ROT

ROT-avdragsgilla arbeten är arbeten som renoveringsarbeten i lägenheten och hus med badrumsrenoveringar, hall- och vardagsrumsrenoveringar samt utomhusrenovering. Ombyggnader och tillbyggnader av befintlig fastighet kräver i många fall tillstånd. Arbetena är sådana som omfattas av ROT-avdraget. Normalt kan man utnyttja ROT-avdraget på arbeten upp till 100.000 kronor där avdragsrätten är 50.000 kronor, dvs. halva arbetskostnaden för renoveringen, ombyggnaden eller tillbyggnaden.

Byggföretag

Byggföretag Stockholm – Bygg Sthlm

Det är inte helt enkelt att finna rätt byggföretag när man ska bygga om. Det är livets ofta största investering som ska göras om på något sätt och det är mycket som kan gå fel. Ju större projekt desto större risker för att någonting händer. Det kan vara tätskikt som inte sätts fast och därmed läcker. Grunden kan ha gjutits utan fall när man flyttade avloppsgrunden och detta riskerar att skapa ytterligare skada. För att veta om man anlitar rätt byggföretag som kan man lyssna på rekommendationer som människor lämnar.

Försäkringsbolag anser dig som ansvarig för oaktsamma renoveringar

Försäkringsbolaget kräver av dig att du ska se till att alla renoveringar ombesörjs efter gällande regler och bestämmelser samt att arbetet omfattas av försäkringsskyddet. Se till att din entreprenör har en ansvarsförsäkring och inte bara säger att han har det. Det är i slutänden du har som har bevisbördan för att byggföretaget varit vårdslöst när de renoverat ditt hus eller lägenhet.